TON MARTENS augustus 2021 > Wim de Jong neemt interview af voor Blog Villa Augustus

augustus 2021 > Wim de Jong neemt interview af voor Blog Villa Augustus

In augustus j.l.  werd ik een ochtend lang sympathiek ‘doorgezaagd’ door Wim de Jong over mijn werk. En met name over het werk wat ik in 2008 voor Villa Augustus heb gemaakt. Lees het interview op het blog van Villa Augustus. . . Klik hier