TON MARTENS 21 juni 2019, mijn bijdrage aan ‘No Todo ~ Niet Alles’